Dubna

Dubna – Latgales garākā upe, kura savā 149 km garajā ceļā uz Daugavu tek cauri 34 ezeriem. Šis ir 2.grūtības pakāpes ūdens tūrisma maršruts, kas galvenokārt ir saistīts ar sarežģīto orientēšanos, meklējot upes iztekas no ezeriem, kā arī bebru un vēja sagāztajiem kokiem, kuru radītie šķēršļi ik pa laikam ir jāpārvar. Vēl laiviniekiem savā ceļā jārēķinās ar krācēm un nelieliem ūdenskritumiem, kuru šķērsošana laivošanu pa Dubnu padara vēl aizraujošāku. Taču laivošana pa Dubnu ir droša, jo straujākajās vietās upe nav dziļa.